Energetyka tradycyjna
  Energ. niekonwencjonalna
  Informatyka w energetyce
  Kraj w skrócie
   Świat w skrócie
REDAKCJA     PRENUMERATA     REKLAMA     WSPÓŁPRACA     ARCHIWUM

    SZUKAJ
   
    w powyższe pole
    wpisz szukane słowo


 Aktualności

 

Informacje Numery Numer 02/2004

Energoelektronika dla niekonwencjonalnych źródeł energii


Zamienić stały na zmienny
Na podstawie: Rozanow J. i in., Siłowaja elektronika w sistiemach s nietradicjonnymi istocznikami elektroenergii, „Elektriczestwo” przygotował Piotr Olszowiec


Problemy ochrony środowiska, ograniczone zasoby energetyczne oraz wzrost wymagań w zakresie jakości i niezawodności zasilania energią elektryczną, skierowały badania naukowe w stronę praktycznego wykorzystania odnawialnych i niekonwencjonalnych źródeł energii.

Niektóre z odnawialnych zasobów energii, takie jak woda i wiatr, mają już bardzo poważny udział w bilansie energetycznym wielu krajów. Oprócz nich znane są inne niekonwencjonalne źródła, realizujące bezpośrednie przekształcenie różnych rodzajów energii na najbardziej użyteczną postać, czyli energię elektryczną. Należą do nich m.in:
  • ogniwa fotoelektryczne,
  • generatory termoelektryczne,
  • źródła termoemisyjne,
  • ogniwa paliwowe,
  • generatory magnetohydrodynamiczne.


Wymienione rodzaje źródeł różnią się między sobą zasadą działania i charakterystykami techniczno-ekonomicznymi. Wspólną ich cechą jest produkcja energii elektrycznej w formie prądu stałego. Tymczasem ogromna większość użytkowników wymaga zasilania napięciem przemiennym o odpowiednio wysokiej jakości w stanach ustalonych i dynamicznych.
Wymienione niekonwencjonalne źródła znalazły już zastosowanie w niektórych układach wymagających szczególnie wysokiej pewności zasilania. W systemach tych wspomniane źródła spełniają funkcje zasilania rezerwowego lub awaryjnego. Źródła te stosuje się także w oddalonych rejonach pozbawionych podstawowego zasilania z sieci, np. w okolicach wysokogórskich, na pustyniach lub wyspach. Z uwagi na nietypowe parametry mocy wyjściowej (prąd stały o stosunkowo niskim napięciu) wykorzystanie tych źródeł jest możliwe dopiero po przekształceniu parametrów wyjściowych na powszechnie stosowane napięcie przemienne. Zadanie to realizują specjalistyczne układy energoelektroniczne.

W najbardziej rozpowszechnionym typie omawianych źródeł, czyli ogniwach fotoelektrycznych, następuje generowanie prądu elektrycznego o natężeniu proporcjonalnym do pochłanianego strumienia świetlnego. Dla elementów krzemowych typowe napięcie wynosi 0.6-0.7 V przy maksymalnej gęstości prądu 0.4-0.5 A/cm kw. Dla zwiększenia wyjściowych parametrów elektrycznych poszczególne ogniwa łączy się szeregowo i równolegle w większe baterie. Znamienną cechą ogniw fotoelektrycznych, a także pozostałych wymienionych źródeł odnawialnych, jest silnie opadająca charakterystyka prądowo-napięciowa. Optymalne wykorzystanie ogniwa uzyskuje się przy wydzielaniu możliwie największej mocy. Maksymalną moc źródła można uzyskać przy regulacji poboru prądu w miarę zmian przyłączonego obciążenia, intensywności oświetlenia, temperatury i innych czynników. Opracowano szereg układów energoelektronicznych umożliwiających optymalną regulację wyjściowych parametrów elektrycznych omawianych źródeł.


| < 1 > | 2 | 3 | Następna strona >>Wersja do wydruku Wyślij znajomym Strona główna

 Reklama:

Komfortowe apartamenty
"business class"
w centrum Krakowa.
www.fineapartment.pl
PRACA   PRENUMERATA   REKLAMA   WSPÓŁPRACA   ARCHIWUM

Copyright (C) Gigawat Energia 2002
projekt strony i wykonanie: NSS Integrator