Energetyka tradycyjna
  Energ. niekonwencjonalna
  Informatyka w energetyce
  Kraj w skrócie
   Świat w skrócie
REDAKCJA     PRENUMERATA     REKLAMA     WSPÓŁPRACA     ARCHIWUM

    SZUKAJ
   
    w powyższe pole
    wpisz szukane słowo


 Aktualności

 

Informacje Numery Numer 08-09/2005

Biogazownie w Zachodniopomorskiem. Patent na paliwo i lepszy zapach


W Pawłówku w województwie zachodniopomorskim otwarto pierwszą w Polsce biogazownię. Paliwem w niej stosowanym jest gnojowica oraz odpady z miejscowej ubojni świń Prime Food.

Biogazownię częściowo sfinansowała firma Poldanor, która do tej pory znana była z tuczu świń. W przyszłym roku powstanie kolejna spalarnia w Nacławiu, a w 2007 r. w Zachodniopomorskiem mają ruszyć dwa kolejne tego typu obiekty– w Czarnowęsach i Świetlinie.

Spalarnia wykorzystuje technologię opracowaną w Danii. Efektem reakcji jest gaz zawierający 65% biometanu, który będzie sprzedawany Enerdze SA i Zakładowi Energetycznemu Słupsk, a także prawie 35% dwutlenku węgla, który będzie zużywany na miejscu do ogrzania pomieszczeń zakładu. Odpadem poprodukcyjnym jest także sztuczny nawóz, charakteryzujący się niemal niewyczuwalną wonią. Będzie wykorzystywany przez lokalnych rolników. Poldanor spala również słomę w miejscowej ekologicznej kotłowni.

- Wprowadzając do Polski nasze osiągnięcia technologiczne mam nadzieję, że będziemy wzorem dla innych przedsiębiorców w dziedzinie inwestowania w produkcję „zielonej” energii w Polsce. Działalność biogazowi na pewno przyczyni się do ochrony środowiska w regionie – mówił podczas otwarcia Tom Axelgaard, prezes zarządu Poldanor. – Będziemy stawiać w Polsce kolejne biogazownie, choć może nie tak zaawansowane technologicznie – dodał.

W razie braku miejscowego surowca instalacja może wykorzystywać do produkcji rośliny energetyczne. Surowcem do produkcji biogazu mogą być prawie wszystkie organiczne odpady produkcji rolniczej. Szczególnie przydatne ze względu na skład są odchody zwierzęce w postaci gnojowicy lub obornika. Skład chemiczny biogazu jest następujący: metan CH4 (52-85%), CO2 (14-18%), siarkowodór H2S (0,08-5,5%), wodór H2 (0-5%), tlenek węgla CO (0-2,1%), azot N2 (0,6-7,5%), tlen (0,2-0,1%).

Metan jest gazem łatwopalnym, nietrującym, bezwonnym i znacznie lżejszym od powietrza. W czasie spalania 1 m sześc. metanu powstaje ok. 1,6 kg wody w postaci pary; do spalenia 1 m sześc. metanu potrzeba ok. 10 m sześc. powietrza. Biogaz o dużej zawartości metanu (powyżej 40%) może być wykorzystany do celów użytkowych, głównie do celów energetycznych lub w innych procesach technologicznych, np. do produkcji energii elektrycznej w silnikach iskrowych lub turbinach, produkcji energii cieplnej w przystosowanych kotłach gazowych lub jako paliwo do silników pojazdów.
Od 1994 r. w Polsce zainstalowano 20 biogazowni w miejskich oczyszczalniach ścieków.


Dokończenie znajdziesz w wydaniu papierowym. Zamów prenumeratę miesięcznika ENERGIA GIGAWAT w cenie 108 zł za cały rok, 54 zł - za pół roku lub 27 zł - za kwartał. Możesz skorzystać z formularza, który znajdziesz tutaj

Zamów prenumeratę Reklama:

Komfortowe apartamenty
"business class"
w centrum Krakowa.
www.fineapartment.pl
PRACA   PRENUMERATA   REKLAMA   WSPÓŁPRACA   ARCHIWUM

Copyright (C) Gigawat Energia 2002
projekt strony i wykonanie: NSS Integrator