Energetyka tradycyjna
  Energ. niekonwencjonalna
  Informatyka w energetyce
  Kraj w skrócie
   Świat w skrócie
REDAKCJA     PRENUMERATA     REKLAMA     WSPÓŁPRACA     ARCHIWUM

    SZUKAJ
   
    w powyższe pole
    wpisz szukane słowo


 Aktualności

 

Informacje Numery Numer 10/2005

Powiat słupski promuje ekologiczne źródła energii


W potocznej opinii uważa się, że zmiany najtrudniej przyjmują się na wsi. Jest w tym sporo prawdy. Jednak i w tym środowisku pojawiają się nowości, które stopniowo zmieniają oblicze wsi z korzyścią dla jej mieszkańców.

W powiecie słupskim, będącym największym powiatem województwa pomorskiego, zaliczanym do jednych z piękniejszych obszarów przyrodniczych w kraju, już od kilku lat podejmowane są różnorodne inicjatywy ekologiczne, które wprowadza Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Słupsku.

W 2003 r. zapoczątkowano na obszarze 160 ha uprawę tzw. wierzby energetycznej, która sprawdziła się gdzie indziej jako dobry surowiec do wytwarzania ciepła. Wyliczono, że przedsięwzięcie pozwoli osiągnąć szereg korzyści. Uda się zagospodarować leżące odłogiem pola, ludzie dostaną pracę (skala bezrobocia sięga tu 35%), uzyskana energia będzie cztery razy tańsza, a zagospodarowane pod uprawę osady z oczyszczalni ścieków przestaną przysparzać problemów.

Z przeprowadzonych szacunków wynika, że jeden pracownik opiekujący się plantacją wierzby na obszarze 20 ha będzie mógł zarobić miesięcznie ok. 15 tys. zł. Pieniądze otrzyma, gdy wierzbę zacznie ścinać, co następuje w trzecim roku od założenia plantacji. Roślina osiąga wtedy optymalną wysokość ok. 7 m i nadaje się do przerobu. Na obszarze całego powiatu jest przynajmniej ok. 1 tys. ha gruntu nadającego się pod uprawę tej wierzby, zaś kolejno powstające plantacje zajmują obecnie ok. 400 ha.

Innym ciekawym rozwiązaniem wykorzystania naturalnych zasobów energii w powiecie słupskim jest produkcja biomasy ze zleżałej słomy, traw i odpadów roślin. Pojawiła się duża szansa dla regionu, który ma znaczne nadwyżki biomasy, sięgające ok. 40 tys. t rocznie. Tą szansą jest współpraca z Południowym Koncernem Energetycznym, który na terenie powiatu słupskiego wybuduje fabrykę brykietu z biomasy. Jeżeli do tego dojdzie, zniknie wreszcie problem bezsensownego wypalania traw i ściernisk oraz spalania słomy. Odbywają się już spotkania z rolnikami, by zachęcić ich do udziału w tym przedsięwzięciu. W rachubę też wchodzi wytwarzanie zrębków drzewnych, będących odpadem drewna przerabianego w licznych tartakach bądź też pozyskiwanego przez bezrobotnych z sanitarnego oczyszczania lasów.

Przed kilku laty starostwo słupskie rozpoczęło starania o budowę pionierskiej inwestycji w skali kraju - zakładu produkującego olej napędowy z rzepaku. Mimo trudności prawnych (brak ustawodawstwa w tym zakresie) i ekonomicznych (koszt budowy to 180 mln zł) produkcja już wkrótce ruszy, a wydajność zakładu wyniesie na początek 5 t biopaliwa dziennie.

Władze powiatu starają się na wszelkie sposoby popularyzować zagadnienia proekologiczne i sposoby wykorzystania taniej energii na obszarze wszystkich gmin. Oszczędności z tytułu stosowania tańszych nośników energii przyniosły w ub.r. bez mała 1 mln zł. Obecnie na terenie powiatu słupskiego działa 26 kotłowni ekologicznych. Ogrzewają one m.in. wszystkie szkoły. Tu też znajduje się druga co do wielkości w Polsce kotłownia opalana wierzbą energetyczną, która produkuje ciepło dla mieszkańców pięciotysięcznych Kępic. Wkrótce pojawią się kolejne kotłownie instalowane w gospodarstwach indywidualnych i instytucjach.

Dokończenie znajdziesz w wydaniu papierowym. Zamów prenumeratę miesięcznika ENERGIA GIGAWAT w cenie 108 zł za cały rok, 54 zł - za pół roku lub 27 zł - za kwartał. Możesz skorzystać z formularza, który znajdziesz tutaj

Zamów prenumeratę Reklama:

Komfortowe apartamenty
"business class"
w centrum Krakowa.
www.fineapartment.pl
PRACA   PRENUMERATA   REKLAMA   WSPÓŁPRACA   ARCHIWUM

Copyright (C) Gigawat Energia 2002
projekt strony i wykonanie: NSS Integrator