Energetyka tradycyjna
  Energ. niekonwencjonalna
  Informatyka w energetyce
  Kraj w skrócie
   Świat w skrócie
REDAKCJA     PRENUMERATA     REKLAMA     WSPÓŁPRACA     ARCHIWUM

    SZUKAJ
   
    w powyższe pole
    wpisz szukane słowo


 Aktualności

 

Informacje Numery Numer 04/2006

Park Energetyki


W ramach Salonu Energetyki i Gazownictwa ENERGIA 2006 (Poznań, 19-22 czerwca) zorganizowany zostanie w tym roku po raz pierwszy Park Energetyki - nowa propozycja Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej oraz Międzynarodoych Targów Poznańskich.

Ekspozycja parku w całości poświęcona będzie osiągnięciom firm z podsektora przesyłu i dystrybucji energii oraz producentów związanych z tą branżą. Organizatorzy chcą, by wydarzenie to stało się stałym elementem dorocznego Salonu ENERGIA.

W ramach Parku Energetyki w dniach 20-21 czerwca odbędzie się konferencja naukowo-techniczna pt. „Oświetlenie drogowe – sposoby zarządzania systemami oswietlenia na terenie kraju“. Głównym jej celem jest poszerzenie wiedzy i wymiana doświadczeń spółek dystrybucyjnych oraz przedstawicieli samorządów lokalnych w zakresie budowy i eksploatacji urządzeń oświetlenia drogowego oraz zaprezentowanie oferty firm specjalizujących się w tej dziedzinie.

Do udziału w Parku Energetyki, jak i samej konferencji, zaproszeni zostali przedstawiciele spółek i koncernów energetycznych, samorządów lokalnych i wojewódzkich, środowisk naukowych, ośrodków badawczo-rozwojowych, biur projektowych oraz producentów i dystrybutorów związanych z tematem konferencji.

W ramach parku odbędą się również warsztaty tematyczne dotyczące aktualnych problemów branży, w tym w szczególności Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Ekspozycji towarzyszyć będą spotkania kadry zarządzającej spółek i koncernów energetycznych.

Salon ENERGIA jest integralną częścią największych w kraju targów nowoczesnych technologii dla przemysłu Innowacje-Technologie-Maszyny ITM Polska.


Dokończenie znajdziesz w wydaniu papierowym. Zamów prenumeratę miesięcznika ENERGIA GIGAWAT w cenie 108 zł za cały rok, 54 zł - za pół roku lub 27 zł - za kwartał. Możesz skorzystać z formularza, który znajdziesz tutaj

Zamów prenumeratę Reklama:

Komfortowe apartamenty
"business class"
w centrum Krakowa.
www.fineapartment.pl
PRACA   PRENUMERATA   REKLAMA   WSPÓŁPRACA   ARCHIWUM

Copyright (C) Gigawat Energia 2002
projekt strony i wykonanie: NSS Integrator