Energetyka tradycyjna
  Energ. niekonwencjonalna
  Informatyka w energetyce
  Kraj w skrócie
   Świat w skrócie
REDAKCJA     PRENUMERATA     REKLAMA     WSPÓŁPRACA     ARCHIWUM

    SZUKAJ
   
    w powyższe pole
    wpisz szukane słowo


 Aktualności

 

Informacje Numery Numer 04/2006

KONKURS DLA NAUCZYCIELI „BEZPIECZNIEJ Z PRĄDEM”

Z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej oraz skupionych w nim Spółek i Koncernów Energetycznych, wraz z początkiem 2006 roku rozpoczęła się III edycja ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Bezpieczniej z prądem”, którego celem jest podnoszenie świadomości właściwego korzystania z urządzeń elektrycznych wśród dzieci i młodzieży oraz promowanie bezpiecznego, ekologicznego i racjonalnego użytkowania energii elektrycznej.

W styczniu rozpoczęły się konkursy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. W tegorocznej edycji organizatorzy przygotowali zarówno konkurs plastyczny, jak i plastyczno-literacki pt. „Jak bezpieczny i pożyteczny jest prąd”. Z myślą o uczniach gimnazjów odbywa się będzie także konkurs komputerowy na przygotowanie projektu strony, przedstawiającej propozycję nowego działu portalu edukacyjnego www.MojaEnergia.pl.

Kolejny etap programu, w ramach którego organizowany jest ogólnopolski konkurs dla nauczycieli „Bezpieczniej z prądem” rozpoczął się 1 kwietnia br. Celem konkursu jest wyłonienie interesującego scenariusza lekcji poświęconej problematyce energii elektrycznej, do przeprowadzenia w ciągu 1 godziny lekcyjnej, który uatrakcyjniłby lekcje i spełniał cel konkursu, jakim jest podnoszenie świadomości właściwego obchodzenia się z energią elektryczna wśród dzieci i młodzieży oraz promowanie jej bezpiecznego, ekologicznego i racjonalnego użytkowania. Autorem scenariusza może być jedna osoba lub zespół, a prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach: skierowane do uczniów klas 4-6 szkół podstawowych oraz skierowane do uczniów gimnazjów.

Autorzy najciekawszych scenariuszy zostaną uhonorowani nagrodami pieniężnymi, a scenariusze zostaną opracowane w formie konspektów i udostępnione wszystkim zainteresowanym dydaktykom w celu ich włączenia do działań edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży.

Tegoroczna edycja programu „Bezpieczniej z prądem” prowadzona jest pod patronatem honorowym następujących instytucji: Ministra Edukacji i Nauki, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Rzecznika Praw Dziecka, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Związku Nauczycielstwa Polskiego, Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Ponadto patronatem medialnym objęły program: miesięczniki Energetyka, Gigawat Energia, Wiadomości Elektrotechniczne, portal CIRE.PL, a także wydawnictwa edukacyjne Fizyka w szkole, Biologia w szkole, Życie szkoły oraz Polonistyka.

Prace należy kierować na adres Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (ul. Wołyńska 22 60-637 Poznań), a termin nadsyłania prac mija 30 września br. Reklama:

Komfortowe apartamenty
"business class"
w centrum Krakowa.
www.fineapartment.pl
PRACA   PRENUMERATA   REKLAMA   WSPÓŁPRACA   ARCHIWUM

Copyright (C) Gigawat Energia 2002
projekt strony i wykonanie: NSS Integrator