Energetyka tradycyjna
  Energ. niekonwencjonalna
  Informatyka w energetyce
  Kraj w skrócie
   Świat w skrócie
REDAKCJA     PRENUMERATA     REKLAMA     WSPÓŁPRACA     ARCHIWUM

    SZUKAJ
   
    w powyższe pole
    wpisz szukane słowo


 Aktualności

 

Informacje Numery Numer 11/2006

50 lat Elektrowni Ostrołęka


Zespół elektrowni Ostrołęka ma już pół wieku. Głównymi wyzwaniami dla firmy jest dziś informatyzacja i działania służące ochronie środowiska.

- Ostatnią naszą inwestycją proekologiczną jest system odsiarczania spalin, który ma nam zapewnić spełnienie norm emisji dwutlenku siarki, które wchodzą w UE w życie w 2008 r., kolejnym wyzwaniem będzie spełnienie norm emisji tlenków azotów, które wchodzą w 2016 r. – powiedział Krzysztof Sadłowski, prezes firmy. – Innym działaniem proekologicznym jest zwiększanie udziału biomasy w spalanym paliwie, dziś są to odpady po produkcji papieru, które uzyskujemy od miejscowego producenta, firmy Stora Enzo – dodał prezes.

W elektrowni wprowadzono informatyczny system wspomagający zarządzanie firmy IFS, z którego korzysta 240 użytkowników. Każdy z nich może ustawiać swój osobisty portal uwzględniający ważne dla niego dane. Innym nowoczesnym rozwiązaniem jest wprowadzany system automatyki obsługującej urządzenia, oparty na idei sieci neuronowych. Ponadto elektrownia wprowadza system umożliwiający samodzielne uruchomienie się urządzeń po awarii sieci energetycznej. System jest wdrażany i rozwijany od 1998 r.

ZEO został uruchomiony w 1956 r. Jest do dziś jedynym producentem energii elektrycznej i cieplnej w północno-wschodnim regionie Polski. Uruchomiony wtedy zespół elektrociepłowni Stal miał moc 14 MW, dziś zespół składa się z Elektrociepłowni Ostrołęka A, której moc cieplna wynosi 367 MWt, a moc energetyczna 75 MWe i Elektrowni Ostrołęka B oddanej w 1972 r., której każdy z trzech bloków miał pierwotną moc 200 MW, a obecnie - po modernizacji - bloki dają w sumie moc 647 MW. ZEO spala węgiel kamienny, wykorzystuje wodę z Narwi do chłodzenia. Zespół zatrudnia prawie 1100 osób. Dziś ZEO jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa.

Dokończenie znajdziesz w wydaniu papierowym. Zamów prenumeratę miesięcznika ENERGIA GIGAWAT w cenie 108 zł za cały rok, 54 zł - za pół roku lub 27 zł - za kwartał. Możesz skorzystać z formularza, który znajdziesz tutaj

Zamów prenumeratę
 Reklama:

Komfortowe apartamenty
"business class"
w centrum Krakowa.
www.fineapartment.pl
PRACA   PRENUMERATA   REKLAMA   WSPÓŁPRACA   ARCHIWUM

Copyright (C) Gigawat Energia 2002
projekt strony i wykonanie: NSS Integrator