Energetyka tradycyjna
  Energ. niekonwencjonalna
  Informatyka w energetyce
  Kraj w skrócie
   Świat w skrócie
REDAKCJA     PRENUMERATA     REKLAMA     WSPÓŁPRACA     ARCHIWUM

    SZUKAJ
   
    w powyższe pole
    wpisz szukane słowo


 Aktualności

 

Informacje Numery Numer 11/2006

CEZ w Warnie


Grupa CEZ i Bułgarska Agencja Prywatyzacji (Bulgarian Privatization Agency – BPA) kupiły 3 października 100% udziałów w Elektrowni w Warnie. CEZ przekazał umówioną kwotę 206 milionów euro na kontro BPA i w tym samym czasie 100% udziałów zostało przekazanych Grupie CEZ.

Elektrownia w Warnie zwiększa moce wytwórcze Grupy CEZ o 10 procent. „Dzień dzisiejszy to milowy krok w realizacji naszej wizji stania się liderem na rynku energetycznym w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej. Zespoły negocjacyjne obu stron wykonały dobrze swoją pracę, dzięki czemu do znajdujących się w naszym posiadaniu bułgarskich spółek dystrybucyjnych dodajemy elektrownię. Ta akwizycja potwierdza nasze wcześniejsze deklaracje o długoterminowym zaangażowaniu w bułgarskiej energetyce. Jak dotąd nasze doświadczenia na tym rynku są pozytywne – nasi bułgarscy koledzy aktywnie włączają się w działalność całej Grupy CEZ, nie tylko w Bułgarii. Po dwóch latach możemy stwierdzić, że wejście na rynek bułgarski było krokiem we właściwym kierunku, co znajduje swoje potwierdzenie w dobrych rezultatach spółek dystrybucyjnych i obustronnych korzyściach z integracji” – powiedział Martin Roman, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny CEZ.

“Grupa CEZ posiada wieloletnie doświadczenie w kierowaniu oraz przystosowaniu ekologicznym elektrociepłowni których moc zainstalowana stanowi ponad połowę naszych mocy wytwórczych. W latach 1992–1997 wyposażyliśmy w instalacje odsiarczania wszystkie nasze elektrociepłownie i obecnie spełniają one twarde wymagania Unii Europejskiej. Obecnie przygotowujemy całościowy program odtwarzanianaszych możliwości produkcyjnych. Nasz know-how znajdzie swoje zastosowanie także w Elektrowni w Warnie” – powiedzał Jiri Borovec, wiceprzewodniczący zarządu i Dyrektor ds. Wytwarzania w CEZ

Prezesem Zarządu Elektrowni w Warnie zostanie Jan Vavera, który wcześniej zajmował stanowisko dyrektora ds. przygotowania i realizacji inwestycji w CEZ Group. Jego zadaniem będzie podniesienie wydajności elektrowni do poziomu odpowiadającemu standardom i normom Unii Europejskiej.

W ramach realizacji procesu prywatyzacyjnego Grupa CEZ zainwestowała dodatkowo 100 milionów euro w zwiększenie kapitału elektrowni o 16%, by pokryć konieczne koszty inwestycyjne. Ponadto CEZ zobowiązał się w memorandum podpisanym z bułgarskim Ministerstwem Gospodarki i Energetyki do zainwestowania w przeciągu 4 lat 40 milionów euro w projekty energetyczne w Bułgarii. Projekty te będą związane z energią odnawialną – elektrownie wodne, spalanie biomasy lub infrastrukturą energetyczna.

Elektrownia w Warnie leży w północno-wschodniej części Bułgarii blisko Morza Czarnego. Lokalizacja daje jej istotne korzyści logistyczne. Dzięki mocy zainstalowanej w wielkości 1260 MW (6 x 210 MW) Elektrownia w Warnie stanie się największą elektrociepłownią w Grupie CEZ przesuwając elektrociepłownie Prunerov II, dotychczas największą w grupie (5 x 210 MW), na drugie miejsce. Elektrownia w Warnie spala importowany węgiel i w 2003 roku wyprodukowała około 2,3 TWh energii elektrycznej. Oczekuje się, że w ciągu najbliższych 10 lat produkcja energii elektrycznej będzie systematycznie wzrastać w wyniku modernizacji oraz rosnącego popytu na energię elektryczną w Bułgarii i całym regionie Europy Południowo-Wschodniej.

W konsekwencji realizacji strategii ekspansji zagranicznej Grupa CEZ od stycznia 2005 roku jest właścicielem trzech spółek dystrybucji energii elektrycznej na zachodzie Bułgarii. CEZ jest też właścicielem rumuńskiej spółki dystrybucyjnej Electrica Oltenia dostarczającej prąd w regionie bezpośrednio graniczącym z bułgarskim terytorium działania firm wchodzących w skład CEZ Group. CEZ Group nabyło w tym roku dwie polskie spółki energetyczne: Elcho i Skawina. Grupa kontynuuje poszukiwanie dodatkowych możliwości akwizycji w regionie Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej.

Moc zainstalowana Grupy CEZ


Akwizycje zagraniczne Grupy CEZ
Dokończenie znajdziesz w wydaniu papierowym. Zamów prenumeratę miesięcznika ENERGIA GIGAWAT w cenie 108 zł za cały rok, 54 zł - za pół roku lub 27 zł - za kwartał. Możesz skorzystać z formularza, który znajdziesz tutaj

Zamów prenumeratę
 Reklama:

Komfortowe apartamenty
"business class"
w centrum Krakowa.
www.fineapartment.pl
PRACA   PRENUMERATA   REKLAMA   WSPÓŁPRACA   ARCHIWUM

Copyright (C) Gigawat Energia 2002
projekt strony i wykonanie: NSS Integrator