Energetyka tradycyjna
  Energ. niekonwencjonalna
  Informatyka w energetyce
  Kraj w skrócie
   Świat w skrócie
REDAKCJA     PRENUMERATA     REKLAMA     WSPÓŁPRACA     ARCHIWUM

    SZUKAJ
   
    w powyższe pole
    wpisz szukane słowo


 Aktualności

 

Informacje Numery Numer 12/2006

Biogazownia i elektrociepłownia nawet... Przy gorzelni


Ten najbardziej na północ wysunięty kraj w Europie zamierza być pierwszym na świecie, który będzie mógł w 2020 roku zrezygnować z kosztownego importu ropy, potrzebnej zwłaszcza do wytwarzania energii cieplnej.

Z roku na rok zyskuje w tym kraju bowiem na znaczeniu wytwórczość energii z odnawialnych jej nośników (VDI-Nachrichten; 12,6,2006 r.).

Na światowym forum gospodarczym w Davos, Szwecja zajęła na liście rankingowej pierwsze miejsce w Europie w zakresie ochrony środowiska.

Budowane oraz pracujące tam elektrociepłownie, bazujące na odpadach komunalnych, przemysłowych, rolniczych oraz biomasie są relatywnie proste, tanie w montażu oraz eksploatacji, jak i opłacalne.

Dziś w eksploatacji znajduje się 29 instalacji „Waste-to-Energy” (odpady do energii). W 2004 roku przetworzyły one 3,1 mln ton odpadów na 9,3 mld kWh energii, z czego 8,6 mld kWh do ciepła użytkowego. To umożliwiło znaczne ograniczenie zużycia lekkiego oleju opałowego w ogrzewaniu gospodarstw domowych: przyjmując masę spalonego oleju w 1973 roku za 100%, to w 2005 roku zużyto go tylko około 17%.

Natomiast w przemyśle zużycie nieodnawialnych nośników energii było w tych latach na równym poziomie, podczas gdy produkcja wzrosła aż o 70%.

Oczekuje się, że zużycie biomasy dla sieci ciepłowniczych w okresie do 2010 roku wzrośnie w tym kraju do wielkości 33 TWh.

Energia z biogazowni w Niemczech

Bioenergia w Niemczech wykazuje największą dynamikę rozwoju spośród innych dziedzin energetyki z źródeł odnawialnych. Z biomasy rolnictwa i leśnictwa wytwarza się z roku na rok coraz więcej energii elektrycznej, ciepła użytkowego i paliw silnikowych. To owocuje redukcją emisji gazów cieplarnianych oraz ograniczaniu importu coraz droższych nośników energii (Udo Kasten, Thomas Gaul; VDI-Nachrichten, 12,6,2006 r.).

Pod koniec 2005 roku eksploatowano 2600 biogazowni, sprzężonych z lokalnymi elektrociepłowniami. Z tego 90% to biogazownie rolnicze. Ich moc wynosi 650 MW.

Tylko na przestrzeni ostatniego roku wybudowano prawie 800 biogazowni. Przy ich budowie – wraz z przynależnymi elektrociepłowniami – oraz przy eksploatacji zatrudniono ponad 8000 ludzi i to przy obrotach na poziomie 650 mln euro.

Przetwarzanie biomasy do energii elektrycznej, ciepła użytkowego i paliw płynnych staje się – z gospodarczego punktu widzenia – drugą nogą niemieckiego rolnictwa.

Dziś, na powierzchni 1,6 mln ha uprawia się rośliny energetyczne. Z tego przypada 0,8 mln ha na uprawę rzepaku, z którego wytwarza się biodiesel. Najsilniej rozwija się jednak uprawa roślin używanych do wytwarzania biogazu, której towarzyszy produkcja najwyższej jakości nawozu z masy po fermentacji beztlenowej. Do roku 2030 planuje się tylko dla wytwórczości biogazu zwiększenie uprawy odpowiednich roślin na powierzchni 1,6 mln ha. Zaowocuje to – na przestrzeni najbliższych 25 lat – wzrostem nośników energii z biogazu z obecnych 61 mld kWh/rok, do 100 mld kWh w roku 2030.

Biogazownia z elektrociepłownią przy gorzelni

W oparciu o wyżej przedstawione doświadczenia, Niemcy podjęli w listopadzie 2005 roku, w miejscowości Bad Kostritz, budowę gorzelni wraz z biogazownią i elektrociepłownią, których rozruch zaplanowano na czerwiec 2006 roku. Szlam z fermentacji alkoholowej zboża zostanie skierowany do beztlenowego bioreaktora. Tu powstanie nie tylko biogaz, zawierający głównie metan, ale też masa pofermentacyjna, która - po wysuszeniu - zostanie zmieszana z 10% mas. pyłu skalnego do najwyższej jakości nawozu. Koszty budowy wyszacowano na 10 mln euro. Charakterystykę kompleksu tych instalacji ujmuje następujące zestawienie:

-produkcja etanolu8,4 mln t/r

-wytwórczość biometanu11 mln m3/r

-nawozy z masy pofermentacyjnej18 100 t/r

-sprzedaż nadmiarowej energii elektrycznej27 GWh/r

-nadmiarowe ciepło użytkowe22 GWh/r

Godnym podkreślenia w tym zestawieniu jest to, że cały kompleks produkcyjny jest w obszarze zapotrzebowania na energię elektryczną oraz ciepło użytkowe nie tylko samowystarczalny, ale relatywnie pokaźne ich nadwyżki sprzedaje okolicznym odbiorcom.

Nie trzeba skomplikowanych wywodów ekonomicznych dla potwierdzenia faktu, że tą drogą otrzymuje się relatywnie tani komponent benzyn, do których bywa w RFN już dodawany w ilościach 5% obj. (Stefan Schroeter; VDI-Nachrichten, 12,5,2006 r.).

Tą rozprawą autor pragnie przede wszystkim naszym rolnikom wskazać sprawdzone działania w skokowym uefektywnianiu tej strategicznie ważnej gałęzi naszej gospodarki. Równie ważnym elementem tych przedsięwzięć stanie się ograniczenie zużycia coraz droższego gazu ziemnego i jednoczesne ograniczanie ogromnego bezrobocia.

Dokończenie znajdziesz w wydaniu papierowym. Zamów prenumeratę miesięcznika ENERGIA GIGAWAT w cenie 108 zł za cały rok, 54 zł - za pół roku lub 27 zł - za kwartał. Możesz skorzystać z formularza, który znajdziesz tutaj

Zamów prenumeratę
 Reklama:

Komfortowe apartamenty
"business class"
w centrum Krakowa.
www.fineapartment.pl
PRACA   PRENUMERATA   REKLAMA   WSPÓŁPRACA   ARCHIWUM

Copyright (C) Gigawat Energia 2002
projekt strony i wykonanie: NSS Integrator