Energetyka tradycyjna
  Energ. niekonwencjonalna
  Informatyka w energetyce
  Kraj w skrócie
   Świat w skrócie
REDAKCJA     PRENUMERATA     REKLAMA     WSPÓŁPRACA     ARCHIWUM

    SZUKAJ
   
    w powyższe pole
    wpisz szukane słowo


 Aktualności

 

Informacje Numery Numer 12/2005

110/20kV dla EnergiaPro


ABB zakończyła budowę stacji elektroenergetycznej dla Koncernu Energetycznego EnergiaPro, Oddział w Jeleniej Górze. Umowę na budowę stacji podpisano 12 kwietnia 2005 roku, a odbiór nastąpił już po 6 miesiącach na poczatku listopada 2005 roku.

Budowa stacji realizowana była przez Oddział ABB w Krakowie. Na terenie stacji w rozdzielni 110kV postawiono dwa transformatory o mocy 16MVA. Jako aparaturę łączeniową 110kV zastosowano głównie urządzenia produkcji ABB, wykorzystując moduły COMPASS 123kV w polach liniowych i transformatorowych oraz wyłącznik LTB145D1 umieszczony w polu łącznika szyn. Zastosowane rozwiązanie obejmowało również zasilanie mostami szynowymi dwóch pól transformatorowych zlokalizowanych w stacji 110/20kV drukarni Bauer. W ramach inwestycji oddano również do użytku 24-polową rozdzielnicę typu ZS8-P produkcji ABB.

Stacja 110/20kV została zasilona z istniejącej sieci 110kV poprzez wybudowanie dwóch nowych odcinków linii napowietrznych 110kV (każdy o długości około 2,5 km) łączących nową stację z istniejącą linią 110kV Czerwona Woda – Bolesławiec.


Dokończenie znajdziesz w wydaniu papierowym. Zamów prenumeratę miesięcznika ENERGIA GIGAWAT w cenie 108 zł za cały rok, 54 zł - za pół roku lub 27 zł - za kwartał. Możesz skorzystać z formularza, który znajdziesz tutaj

Zamów prenumeratę Reklama:

Komfortowe apartamenty
"business class"
w centrum Krakowa.
www.fineapartment.pl
PRACA   PRENUMERATA   REKLAMA   WSPÓŁPRACA   ARCHIWUM

Copyright (C) Gigawat Energia 2002
projekt strony i wykonanie: NSS Integrator