Energetyka tradycyjna
  Energ. niekonwencjonalna
  Informatyka w energetyce
  Kraj w skrócie
   Świat w skrócie
REDAKCJA     PRENUMERATA     REKLAMA     WSPÓŁPRACA     ARCHIWUM

    SZUKAJ
   
    w powyższe pole
    wpisz szukane słowo


 Aktualności

 

Informacje Numery Numer 12/2005

Priorytety resortu gospodarki


Utrzymanie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego, wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, usuwanie barier dla przedsiębiorców – w tym poprawa jakości regulacji prawnych i zmniejszanie obciążeń administracyjnych, dalsza restrukturyzacja i prywatyzacja podmiotów publicznych, popieranie inwestycji oraz zwiększenie bezpieczeństwa dostaw nośników energetycznych – to główne priorytety resortu gospodarki przedstawione przez ministra Piotra Woźniaka.
Minister Woźniak stwierdził, że gospodarka jest w dobrym stanie, trwa ożywienie spowodowane przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. - Po 3 kwartałach br. mamy stopę wzrostu PKB na poziomie 2,8 proc., ale na koniec roku spodziewamy się wyższego wskaźnika – stwierdził minister.

Bardzo dobre są także wyniki handlu zagranicznego - Tempo wzrostu eksportu w przyszłym roku przewidujemy na poziomie 5 – 6 proc. co oznacza że saldo nie ulegnie pogorszeniu – dodał minister. Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na koniec roku wyniesie ok. 10 mld dolarów, a prognozy na przyszły rok wskazują podobna kwotę. - Kurs złotego jest stabilny, a inflacja na poziomie 2,4 proc. Widoczna jest również pewna poprawa na rynku pracy, wskaźnik bezrobocia spadł z 18,7 proc. do 17,3 proc. - dodał.

Według ministra jednym z najważniejszych celów polityki gospodarczej jest osiągnięcie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego i utrzymanie go na poziomie około 5 proc. - Taki wzrost jest warunkiem do osiągnięcia poziomu rozwoju krajów „starej” Unii w perspektywie kilkudziesięciu lat – powiedział minister Woźniak. Będzie to możliwe poprzez zwiększenie inwestycji, wzrost eksportu oraz rosnący wewnętrzny popyt konsumpcyjny. – Dlatego też chcielibyśmy przede wszystkim ograniczyć bariery w rozwoju przedsiębiorczości – podkreślił minister Woźniak.

– W tej kwestii chcemy polegać na współpracy z organizacjami przedsiębiorców – dodał minister.
Kolejnym priorytetem jest zwiększanie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki. Zdaniem ministra Woźniaka innowacyjność powinna być rozwijana przede wszystkim w przedsiębiorstwach, a nie tylko w ośrodkach badawczych i naukowych.
Restrukturyzacja i prywatyzacja podmiotów publicznych to kolejne działanie ministerstwa gospodarki. – Chcemy poprawić strategie, które są w tej chwili realizowane. Wszystkie programy są przeglądane i w ciągu pół roku możemy spodziewać się korekt lub zmian – stwierdził minister.

Wiceminister Tomasz Wilczak zapowiedział, ze w ciągu najbliższych tygodni zostanie przedstawiona koncepcja zmian w energetyce. W programie zmian pojawią się zagadnienia dotyczące docelowej struktury rynku. – Zakładamy, że będą podmioty jednoznacznie skierowane do prywatyzacji i konsolidacji, niektóre będą prywatyzowane poprzez giełdę – powiedział wiceminister. Kolejna kwestia to rozwiązanie kontraktów długoterminowych (KDT). – Nie będzie jednego scenariusza rozwiązywania kontraktów. Środki będą dostosowywane do poszczególnych KDT-ów – dodał wiceminister.

Podczas spotkania z dziennikarzami minister Piotr Woźniak przedstawił również swoich współpracowników. Sekretarza stanu Piotra Naimskiego, podsekretarzy stanu: Andrzeja Kaczmarka, Tomasza Wilczaka, Marcina Korolca oraz dyrektor generalną Mirosławę Boryczkę.


Dokończenie znajdziesz w wydaniu papierowym. Zamów prenumeratę miesięcznika ENERGIA GIGAWAT w cenie 108 zł za cały rok, 54 zł - za pół roku lub 27 zł - za kwartał. Możesz skorzystać z formularza, który znajdziesz tutaj

Zamów prenumeratę Reklama:

Komfortowe apartamenty
"business class"
w centrum Krakowa.
www.fineapartment.pl
PRACA   PRENUMERATA   REKLAMA   WSPÓŁPRACA   ARCHIWUM

Copyright (C) Gigawat Energia 2002
projekt strony i wykonanie: NSS Integrator