Energetyka tradycyjna
  Energ. niekonwencjonalna
  Informatyka w energetyce
  Kraj w skrócie
   Świat w skrócie
REDAKCJA     PRENUMERATA     REKLAMA     WSPÓŁPRACA     ARCHIWUM

    SZUKAJ
   
    w powyższe pole
    wpisz szukane słowo


 Aktualności

 

Informacje Numery Numer 11/2006

ENERGETYKA 2006


Rekordowa liczba uczestników – około 500 gości – świadczy o zainteresowaniu tegorocznym VIII Sympozjum Naukowo-Technicznym ENERGETYKA 2006, które w dniach od 4 do 6 września odbyło się w Bełchatowie.

O wysokim poziomie imprezy, corocznie organizowanej przez BMP Sp. z o.o. i redakcję „Energetyki Cieplnej i Zawodowej”, świadczy nie tylko duża frekwencja, ale także ranga instytucji, które objęły Honorowy Patronat nad spotkaniem: Ministerstwo Gospodarki, Minister Środowiska Jan Szyszko, wojewoda łódzki Helena Pietraszkiewicz, prezydent miasta Bełchatowa Marek Chrzanowski oraz marszałek województwa łódzkiego Stanisław Witaszczyk. Pomoc przy organizacji sympozjum okazały: SEP – Zarząd Główny, koło zakładowe SEP przy BOT Elektrownia Bełchatów S.A., Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska, Towarowa Giełda Energii S.A., Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A., Agencja Rynku Energii S.A. oraz Parlamentarny Zespół ds. Restrukturyzacji Energetyki.

Patronat nad sympozjum objęła Politechnika Wrocławska i Politechnika Warszawska, rolę honorowego gospodarza pełnił natomiast BOT Górnictwo i Energetyka S.A. a współorganizatora – BOT Elektrownia Bełchatów S.A.

Istotną rolę w sympozjum odegrał ALSTOM Power Sp. z o.o. – GENERALNY Sponsor (firma specjalizująca się w projektowaniu i realizacji nowych oraz modernizowanych obiektów energetycznych, wraz z ich wyposażeniem), RAFAKO S.A. (specjalizująca się w projektowaniu i wytwarzaniu kotłów oraz instalacji odsiarczania spalin), Mobotec Europe AB (przodujący dostawca technologii optymalizacji procesu spalania oraz redukcji emisji powstających w trakcie procesu spalania w kotłach w piecach przemysłowych) oraz FABRYKA KOTŁÓW „SEFAKO” S.A. Duży udział miały również firmy: Eurofaktor S.A., Balcke-Dürr Rothemühle Polska Sp. z o.o., NALCO POLSKA Sp. z o.o., R&M IZOMAR Sp. z. o.o. oraz Sas Institute Sp. z o.o.

Sympozjum rozpoczęły dwie równolegle przebiegające konferencje tematyczne. Jedną z nich, związaną z rynkiem energii, poprowadził Marek Kulesa – dyrektor TOE, wygłaszając referat „Czy istnieje rynek energii?”. Szymon Kosiński – dyrektor ds. obrotu energią elektryczną w ELBIS Sp. z o.o. – przedstawił możliwy zakres wsparcia spółek obrotu w wejściu odbiorców na rynek energii. Grzegorz Onichimowski – prezes zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. – omówił system obrotu prawami majątkowymi ze świadectw pochodzenia, natomiast Halina Bownik-Trymucha – p.o. dyrektora Departamentu Promowania Konkurencji Urzędu Regulacji Energetyki – zaprezentowała rolę odbiorcy na rynku energii.

Drugą konferencję, związaną z kogeneracją, poprowadził prof. Waldemar Kamrat z Politechniki Gdańskiej, który omówił perspektywy rozwoju technologii kogeneracyjnych w Polsce. Andrzej Kania – dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwa Gospodarki – przedstawił skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w aspekcie „Polityki energetycznej Polski do roku 2025”. Aspekty techniczne, ekonomiczne i ekologiczne kogeneracji zostały przybliżone na przykładzie ECO S.A. przez dyrektora Andrzeja Goździkowskiego.

Kolejnym ważnym punktem programu było FORUM ENERGETYCZNE, a jeden z jego głównych tematów stanowiła odbudowa mocy wytwórczych w krajowej energetyce. Referaty dotyczące powyższej kwestii wygłosili: Jerzy Łaskawiec – dyrektor ds. energetyki i paliw BOT GiE S.A., Waldemar Ostrowski – główny inżynier ds. technologii PKE S.A. oraz Andrzej Grudzień – dyrektor departamentu Pątnów II wraz z Hieronimem Kąciakiem – kierownikiem Pątnowa II w ZE PAK S.A. Nowy „Program dla energetyki” oceniał Herbert Leopold Gabryś, zaś Mirosław Duda – doradca zarządu ARE S.A. – wygłosił referat: „Energetyka jądrowa w Polsce – potrzeba i wyzwania”. Monika Sekuła z Instytutu Ochrony Środowiska – Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji – omówiła nadalokację w krajowych planach rozdziału uprawnień (na lata 2005-2007), a Stanisław Tokarski – dyrektor ds. strategii i zarządzania PKE S.A. – przedstawił stan energetyki w Unii Europejskiej.

Wszystkie ww. problemy były również dogłębnie przedyskutowane podczas DEBATY „Szanse polskich firm na europejskim rynku energii elektrycznej”. Udział w rozmowach wzięli: Paweł Urbański – wiceprezes PSE S.A., Paweł Skowroński – prezes zarządu BOT GiE S.A., Eugeniusz Bilkowski – I wiceprezes, dyrektor techniczny BOT Elektrownia Bełchatów S.A., Andrzej Kania – dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwa Gospodarki oraz Marek Kulesa – dyrektor TOE. Całość poprowadził prof. Jacek Malko z Politechniki Wrocławskiej.

Pierwszy wieczór sympozjum zakończył występ zespołu „Elektryczne Gitary” oraz GALA ENERGETYKI, w trakcie której wręczone zostały nagrody „KLUCZ SUKCESU” w sześciu kategoriach. Wyniki konkursu zaprezentujemy w najbliższym numerze „Energetyki Cieplnej i Zawodowej”.

W drugim dniu odbyły się panele tematyczne, w trakcie których firmy dzieliły się swoimi doświadczeniami, osiągnięciami i prezentowały konkretne rozwiązania dla sektora, szczegółowo omawiane podczas rozmów na stoiskach wystawowych. A wieczorem uczestnicy mieli okazję zmierzyć się z Mariuszem Pudzianowskim. StrongMan był pod wrażeniem ambicji gości w podnoszeniu kilkudziesięciokilogramowych ciężarów. Uzupełnieniem spotkania przy grillu była zabawa oraz piękny pokaz sztucznych ogni z bełchatowską elektrownią w tle.

Sympozjum zakończyło się wycieczką do BOT Elektrowni Bełchatów S.A. i BOT Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów” S.A.

Dokończenie znajdziesz w wydaniu papierowym. Zamów prenumeratę miesięcznika ENERGIA GIGAWAT w cenie 108 zł za cały rok, 54 zł - za pół roku lub 27 zł - za kwartał. Możesz skorzystać z formularza, który znajdziesz tutaj

Zamów prenumeratę
 Reklama:

Komfortowe apartamenty
"business class"
w centrum Krakowa.
www.fineapartment.pl
PRACA   PRENUMERATA   REKLAMA   WSPÓŁPRACA   ARCHIWUM

Copyright (C) Gigawat Energia 2002
projekt strony i wykonanie: NSS Integrator