Energetyka tradycyjna
  Energ. niekonwencjonalna
  Informatyka w energetyce
  Kraj w skrócie
   Świat w skrócie
REDAKCJA     PRENUMERATA     REKLAMA     WSPÓŁPRACA     ARCHIWUM

    SZUKAJ
   
    w powyższe pole
    wpisz szukane słowo


 Aktualności

 

Informacje Numery Numer 11/2006

IOŚ w Skawinie


6 października 2006 roku podpisano kontrakt na budowę w Elektrowni Skawina instalacji odsiarczania spalin. Wartość kontraktu wynosi 99 796 tys. zł.

Budowa zakończona zostanie w grudniu 2007 – tak, aby od początku roku 2008 elektrownia jako całość mogła spełniać zaostrzone normy emisji dwutlenku siarki. W przypadku El. Skawina norma ta wyniesie 1500 mg/Nm3 spalin - w stosunku do obecnie obowiązującej 2 350 mg/Nm3.

Pierwszy etap instalacji – objęty kontraktem, oczyszczać będzie spaliny związane z wytwarzaniem 150 MWe. Po realizacji drugiego etapu, planowanego o rok później, odsiarczaniem objęte zostanie ok. 80% produkcji elektrowni.

Realizatorem inwestycji jest Fabryka Kotłów RAFAKO S.A wyłoniona w przetargu publicznym, w którym uczestniczyły również firmy LURGI, a także w układzie konsorcjalnym AUSTRIAN ENERGY & ENVIRONMENT oraz ALSTOM POWER.
Odsiarczanie odbywać się będzie metodą półsuchą – bezściekową, o gwarantowanej sprawności 92%. Szczególnie ostrymi wymaganiami objęta została emisja hałasu.

Rozpoczynająca się inwestycja stanowi kolejny, ważny krok w procesie działań proekologicznych realizowanych w Elektrowni konsekwentnie od kilku lat. W ramach tych działań wymienić należy ograniczenie emisji tlenków azotu, modernizacją elektrofiltrów oraz głęboką przebudowę kotłów i poprawę ich sprawności. Elektrownia Skawina staje się „czystym” producentem energii elektrycznej i ekologicznym źródłem ciepła dla Krakowa. W wyniku tych inwestycji, emisja pyłów do atmosfery została zredukowana z wielkości 350 mg/Nm3 do 50 mg/Nm3 tj. o połowę mniejszej niż przewidują normy unijne.

Dokończenie znajdziesz w wydaniu papierowym. Zamów prenumeratę miesięcznika ENERGIA GIGAWAT w cenie 108 zł za cały rok, 54 zł - za pół roku lub 27 zł - za kwartał. Możesz skorzystać z formularza, który znajdziesz tutaj

Zamów prenumeratę
 Reklama:

Komfortowe apartamenty
"business class"
w centrum Krakowa.
www.fineapartment.pl
PRACA   PRENUMERATA   REKLAMA   WSPÓŁPRACA   ARCHIWUM

Copyright (C) Gigawat Energia 2002
projekt strony i wykonanie: NSS Integrator