Energetyka tradycyjna
  Energ. niekonwencjonalna
  Informatyka w energetyce
  Kraj w skrócie
   Świat w skrócie
REDAKCJA     PRENUMERATA     REKLAMA     WSPÓŁPRACA     ARCHIWUM

    SZUKAJ
   
    w powyższe pole
    wpisz szukane słowo


 Aktualności

 

Informacje Numery Numer 11/2006

Nowa odazotownia


Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA podpisało 27 września 2006 roku umowę z PBG SA dotyczącą budowy Odazotowni Grodzisk, czyli przemysłowej instalacji służącej do usuwania azotu z gazu ziemnego zaazotowanego. Wartość kontraktu to około 120 milionów złotych.

Odazotownia zostanie wybudowana w miejscowości Snowidowo (powiat Grodzisk), na terenie województwa wielkopolskiego. Wybudowanie instalacji umożliwi PGNiG S.A. eksploatację złóż gazu ziemnego zaazotowanego o niskiej kaloryczności, a w szczególności złoża Paproć, Paproć W, Wielichowo, Ruchocice, Brońsko, Lubiatów, Międzychód, Grotów, Sowia Góra i innych.

Instalacja odazotowania składać się będzie z układów przygotowania gazu, w których będą usuwane zanieczyszczenia takie jak CO2, H2O, Hg oraz węglowodory ciężkie C5+. Głównym, najważniejszym układem instalacji będzie tzw. COLD BOX to znaczy niskotemperaturowy moduł w którym realizowane będzie usuwanie azotu poprzez jego skraplanie.

Dodatkowo instalacja zostanie wyposażona w:

a/ sprężarki umożliwiające podniesienie ciśnienia gazu E (wysokometanowego) wychodzącego z odazotowni do ciśnienia w gazociągach przesyłowych.

b/ zbiorniki magazynowe na gaz wysokometanowy w postaci ciekłej,

c/ zbiorniki magazynowe na koncentrat helu.

Odazotownia będzie przerabiać do 500 mln m3 gazu zaazotowanego rocznie.

Produktami wyjściowymi z instalacji będą:

a/ gaz wysokometanowy E w postaci gazowej;

b/ gaz wysokometanowy E w postaci ciekłej (LNG);

c/ koncentrat helowy,

Budowa Odazotowni Grodzisk rozpoczęła się w październiku i potrwa około dwóch lat. PGNiG posiada istniejącą od 30 lat instalację odazotowania gazu w Odolanowie, która przetwarza do 2 mld m3 gazu zaazotowanego rocznie ze złóż rejonu Góry Śląskiej i Ostrowa Wielkopolskiego.

W maju 2005 r. PGNiG SA rozpoczęło postępowanie (zamówienie publiczne w trybie negocjacji z ogłoszeniem), którego celem było wyłonienie wykonawcy drugiej w Polsce odazotowni gazu. Podpisanie umowy było możliwe po tym jak 14 września br. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił skargę jednego z oferentów biorącego udział w postępowaniu.

Dokończenie znajdziesz w wydaniu papierowym. Zamów prenumeratę miesięcznika ENERGIA GIGAWAT w cenie 108 zł za cały rok, 54 zł - za pół roku lub 27 zł - za kwartał. Możesz skorzystać z formularza, który znajdziesz tutaj

Zamów prenumeratę
 Reklama:

Komfortowe apartamenty
"business class"
w centrum Krakowa.
www.fineapartment.pl
PRACA   PRENUMERATA   REKLAMA   WSPÓŁPRACA   ARCHIWUM

Copyright (C) Gigawat Energia 2002
projekt strony i wykonanie: NSS Integrator