Energetyka tradycyjna
  Energ. niekonwencjonalna
  Informatyka w energetyce
  Kraj w skrócie
   Świat w skrócie
REDAKCJA     PRENUMERATA     REKLAMA     WSPÓŁPRACA     ARCHIWUM

    SZUKAJ
   
    w powyższe pole
    wpisz szukane słowo


 Aktualności

 

Informacje Numery Numer 11/2006

Po „Walnym” w PGNiG


Decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do statutu PGNiG SA statutu został wprowadzony zapis, na podstawie którego Skarb Państwa (jako dominujący akcjonariusz) będzie wyrażał zgodę na zmianę istotnych postanowień obowiązujących umów handlowych dotyczących importu gazu ziemnego do Polski oraz na zawarcie nowych umów.

Skarb Państwa będzie także wyrażał zgodę na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, które trwale lub przejściowo mogą pogorszyć efektywność ekonomiczną spółki, ale są konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Zmiany te zostały wprowadzone z uwagi na fakt, iż PGNiG SA jest spółką o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Z tego powodu zagadnienia zapewnienia ciągłości dostaw gazu i związane z tym kontrakty importowe oraz niezbędne przedsięwzięcia inwestycyjne powinny być traktowane w sposób szczególny, a decyzje Zarządu w tych sprawach poddawane ocenie dominującego akcjonariusza.

Dokończenie znajdziesz w wydaniu papierowym. Zamów prenumeratę miesięcznika ENERGIA GIGAWAT w cenie 108 zł za cały rok, 54 zł - za pół roku lub 27 zł - za kwartał. Możesz skorzystać z formularza, który znajdziesz tutaj

Zamów prenumeratę
 Reklama:

Komfortowe apartamenty
"business class"
w centrum Krakowa.
www.fineapartment.pl
PRACA   PRENUMERATA   REKLAMA   WSPÓŁPRACA   ARCHIWUM

Copyright (C) Gigawat Energia 2002
projekt strony i wykonanie: NSS Integrator