Energetyka tradycyjna
  Energ. niekonwencjonalna
  Informatyka w energetyce
  Kraj w skrócie
   Świat w skrócie
REDAKCJA     PRENUMERATA     REKLAMA     WSPÓŁPRACA     ARCHIWUM

    SZUKAJ
   
    w powyższe pole
    wpisz szukane słowo


 Aktualności

 

Informacje Numery Numer 09/2006

Numer 09/2006

-
Wrzesień 2006 r.
( 05.09.2006 18:50 )
Akwizycja i archiwizacja danych pomiarowych, prognozowanie zapotrzebowania, bilansowanie, optymalizacja handlowa kontraktów, grafikowanie oraz nadzorowanie realizacji kontraktów czy rozliczenia kosztów wraz z fakturowaniem - to działania, jakie zapewniają oferowane produkty IT dla sektora gazowego.
Więcej... |  Numer 09/2006

( 05.09.2006 18:53 )
Dla sektora energetycznego firmy działające w branży IT dostarczają oprogramowanie wspomagające działalność na rynku energii. W ofertach znajdują się rozwiązania zarówno dla wytwórców energii i dystrybutorów, ale także dla przedsiębiorstw obrotu oraz odbiorców przemysłowych. Co ważne proponowane rozwiązania i produkty IT są na bieżąco dostosowywane do wymagań klientów oraz uregulowań rynkowych.
Więcej... |  Numer 09/2006

( 05.09.2006 18:53 )
Małopolsko–Podkarpacki Klaster Czystej Energii jest wspólnym przedsięwzięciem uczelni państwowych, jednostek badawczych, instytutów naukowych, administracji samorządowej, agencji, stowarzyszeń, funduszy, instytucji na rzecz rozwoju oraz przedsiębiorstw energetycznych i gazowniczych działających na rzecz ochrony środowiska na terenie województwa małopolskiego i podkarpackiego.
Więcej... |  Numer 09/2006

( 05.09.2006 18:54 )
Polska jako jeden z ostatnich krajów w Unii przystąpiła do Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (EU ETS). W ramach kilkuletnich Krajowych Programów Rozdziału Uprawnień (KPRU) każde energochłonne przedsiębiorstwo, takie jak elektrownia, koksownia czy rafineria, otrzymuje prawo do wyemitowania określonej ilości dwutlenku węgla.
Więcej... |  Numer 09/2006

( 05.09.2006 18:55 )
Obniżenie kosztów wytwarzania, przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej, wzrost bezpieczeństwa energetycznego i niezawodności dostaw oraz ograniczenie wpływu energetyki na środowisko – to główne cele realizowanego “Programu dla elektroenergetyki” – informuje Ministerstwo Skarbu Państwa.
Więcej... |  Numer 09/2006

( 05.09.2006 18:55 )
Ogłoszony przez Ministerstwo Finansów projekt podwyżki o 25 groszy stawek akcyzy na benzynę budzi obawy wszystkich użytkowników pojazdów napędzanych tym paliwem.
Więcej... |  Numer 09/2006


<< Poprzednie  1  | < 2 >  3  Następne >>

 Reklama:

Komfortowe apartamenty
"business class"
w centrum Krakowa.
www.fineapartment.pl
PRACA   PRENUMERATA   REKLAMA   WSPÓŁPRACA   ARCHIWUM

Copyright (C) Gigawat Energia 2002
projekt strony i wykonanie: NSS Integrator