Energetyka tradycyjna
  Energ. niekonwencjonalna
  Informatyka w energetyce
  Kraj w skrócie
   Świat w skrócie
REDAKCJA     PRENUMERATA     REKLAMA     WSPÓŁPRACA     ARCHIWUM

    SZUKAJ
   
    w powyższe pole
    wpisz szukane słowo


 Aktualności

 

Informacje Numery Numer 10/2003

Skąd wziąć pieniądze na Świnną Porębę?


Zbawienie dla Krakowa i Śląska - Potężne „Harvestery” pracowały od samego rana na najwyższych obrotach, bo chwila, jak powiedział wójt Mucharza cytując słowa Kargula z „Samych Swoich”, była wiekopomna. Przegradzano bowiem stare koryto Skawy czyniąc tym samym budowę zapory i zbiornika wodnego w Świnnej Porębie praktycznie już nieodwracalnymi.

Około południa potężne głazy przemieszane z masami ziemnymi zamknęły skutecznie drogę wodzie. Jednocześnie usuwano grodzę wiodącą w kierunku dwóch wydrążonych w skale sztolni uzbrojonych w żelbetowe wieże. Po kilkudziesięciu minutach słaby tego lata nurt Skawy zmienił swój bieg. Chwila rzeczywiście była wiekopomna nie tylko dla wójta Mucharza i okolicznych mieszkańców, ale dla całej polskiej hydrotechniki, bo nieczęsto przecież wznosi się w Polsce zapory.
Dokończenie budowy zbiornika w Świnnej Porębie jest aktualnie priorytetową inwestycją w rejonie dorzecza górnej Wisły. Zbiornik ma mieć charakter wielofunkcyjny. Będzie stanowić jedno ze źródeł zaopatrzenia w wodę Śląska. Retencja wody w Świnnej Porębie ma niebagatelne znaczenie także dla ochrony Krakowa przed powodzią, nie wspominając o pozostałych miejscowościach, które znajdą się poniżej zbiornika. Może on zmniejszyć falę powodziową, jaka dociera do Krakowa o 40 do 60 cm. W razie awarii zbiornika w Tresnej, będzie to jedyne, podstawowe źródło wody dla tej aglomeracji.
Generalnym wykonawcą zadania I – Zapory Wodnej Świnna Poręba jest Skanska S.A. Oddział Hydrotrest. Głównym inwestorem zapory jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie. Obiekt będzie miał długość 645 m. Do tej pory inwestycja kosztowała już 320 mln zł, a roboty przy zbiorniku są zaawansowane w 40 proc. Termin oddania całej zapory zaplanowano na 31 grudnia 2010 r.

Na oczach mieszkańców i gości
Skawa zmieniła swoje koryto 4 sierpnia tego roku za sprawą pracowników Oddziału Hydrotrest Skanska S.A. Punktualnie o godz. 12 w Świnnej Porębie zespół z Hydrotrestu zakończył proces tamowania starego koryta rzeki. Następnie woda podpiętrzyła się i pracownicy oddziału otworzyli wał ziemny, przez który woda popłynęła w kierunku dwóch sztolni. Na skutek tego Skawa zmieniła bieg i popłynęła nowym, wydrążonym w skale korytem. Po skierowaniu rzeki Skawy do sztolni nie ma już odwrotu od kontynuacji budowy, toteż zapora w Świnnej Porębie będzie intensywnie realizowana w ramach inwestycji rządowych.
To wydarzenie, będące kamieniem milowym na drodze do zbudowania zbiornika, obserwowali zaproszeni goście, m.in. Krzysztof Szamałek, wiceminister środowiska, Ryszard Półtorak, wicewojewoda małopolski oraz Andrzej Sasuła, wicemarszałek województwa małopolskiego. Obecni byli także parlamentarzyści, władze samorządu powiatowego i gminnego. Całą operację obserwowało też ponad 100 mieszkańców okolicznych miejscowości.
Przerwa w biegu rzeki korytem w kierunku Wadowic trwała ok. dwie godziny. Dzięki ścisłej współpracy Hydrotrestu ze Związkiem Wędkarskim ryby, żyjące w wodach Skawy zniosły to bez uszczerbku.


Zaraz po odzyskaniu niepodległości
Początki lokalizacji tego zbiornika sięgają dokładnie początków II Rzeczpospolitej, kiedy w latach 1919-1920 na zlecenie rządu opracowano ekspertyzę dotyczącą możliwości wybudowania w tym miejscu zapory i zbiornika. Po wojnie prace badawcze i studialne trwały przez blisko ćwierć wieku. Dopiero w 1984 r. decyzją rządu rozpoczęto przygotowania do realizacji inwestycji. W 1986 r. Świnna Poręba znalazła się w budżecie jako inwestycja centralna rozpisana bez mała na całą kończącą XX w. dekadę. Od samego początku inwestycja przebiegała jednak niezgodnie z harmonogramem – ciągle brakowało pieniędzy. Próbowano ciąć koszty na wszystkie możliwe sposoby, chciano podzielić całe przedsięwzięcie na małe etapy czy wreszcie sprowadzić budowę jedynie do tzw. suchego zbiornika wypełniającego się jedynie w czasie powodzi. Reklama:

Komfortowe apartamenty
"business class"
w centrum Krakowa.
www.fineapartment.pl
PRACA   PRENUMERATA   REKLAMA   WSPÓŁPRACA   ARCHIWUM

Copyright (C) Gigawat Energia 2002
projekt strony i wykonanie: NSS Integrator