Energetyka tradycyjna
  Energ. niekonwencjonalna
  Informatyka w energetyce
  Kraj w skrócie
   Świat w skrócie
REDAKCJA     PRENUMERATA     REKLAMA     WSPÓŁPRACA     ARCHIWUM

    SZUKAJ
   
    w powyższe pole
    wpisz szukane słowo


 Aktualności

 

Informacje Energetyka niekonwencjonalna

Energetyka niekonwencjonalna

Udział biomasy – w tym szczególnie drewna – w ogólnokrajowym bilansie użytkowania pierwotnych nośników energii nie przekracza 0,5%. Znaczenie drewna jako paliwa mogłoby jednak u nas w krótkim czasie tak szybko wzrosnąć, jak w Austrii, Szwajcarii, czy Skandynawii, gdyby wydano w Polsce identyczne rządowe przepisy prawno-ekonomiczne, regulujące rozwój lokalnej energetyki. Nie tylko polskie lasy, ale możliwe do zakładania na ugorach ogromne plantacje wierzby krzewiastej itp. roślin energetycznych, czy odpady z drewna z przemysłu już dziś stawiają do dyspozycji 7-8 milionów ton omawianego, odnawialnego nośnika energii rocznie dla lokalnych ciepłowni oraz elektrociepłowni, a one wykorzystują dziś niecałe 20% tego bogactwa narodowego.
Więcej... |  Numer 11/2002

Rosja dysponuje dużymi zasobami energii geotermalnej w postaci źródeł parowo-wodnych na terenach wulkanicznych oraz wód termalnych o temperaturze 60-200 st. C na terenach wyżynnych i górskich. Do niedawna wykorzystanie tych źródeł – z powodu niskich cen podstawowych paliw w b. ZSRR - było znikome (elektrownia Paużetska o mocy 11 MW na Kamczatce, układy ogrzewania mieszkań na Północnym Kaukazie i Kamczatce). W miarę zbliżania kosztów paliw w Rosji do poziomu światowego, opłacalność tego podsektora energetyki wzrasta, a we wspomnianych regionach planuje się budowę źródeł mocy na skalę przemysłową. Ministerstwo energetyki Rosji - przy udziale ministerstwa nauki - realizuje szereg przedsięwzięć badawczych w celu przygotowania bazy technologicznej dla budowy przyszłych elektrowni geotermalnych.
Więcej... |  Numer 11/2002

Jednym z najważniejszych sposobów ochrony środowiska naturalnego jest rozpowszechnianie nowych, wysokoefektywnych technologii użytkowania energii – w tym przede wszystkim dla celów grzewczych. Dziś nie ma bowiem ważniejszych zadań w ochronie środowiska od znacznej redukcji emisji gazów cieplarnianych, a temu sprzyja przede wszystkim system grzewczy w domu pasywnym. W dodatku bardzo niskie koszta eksploatacyjne motywują do jego rozpropagowania.
Więcej... |  Numer 11/2002

Zdecentralizowane wytwarzanie energii uchodzi dziś za nowy trend i określane jest mianem rynku wschodzącego. Dzieje się tak z powodu poparcia, jakiego udziela temu rozwiązaniu państwo, a w szczególności państwo niemieckie.
Więcej... |  Numer 11/2002

Członek Rosyjskiej Akademii Nauk - profesor Andriej Pietrowicz Kapica wygłosił na posiedzeniu Brytyjskiego Królewskiego Towarzystwa Geograficznego wykład zatytułowany „Globalne problemy środowiska naturalnego od Piotra Wielkiego do obecnych czasów”. Tezy zawarte w jego wystąpieniu okazały się na tyle sensacyjne, że wiele czasopism zamieściło obszerne ich omówienie oraz wywiady z uczonym.
Więcej... |  Numer 11/2002

d szeregu lat ze wszystkich odnawialnych źródeł energii najszybciej rozwija się energetyka wiatrowa. W roku 2001 w krajach Unii Europejskiej uruchomiono bardzo wiele elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 4500 MW. W Stanach Zjednoczonych moc tych „zielonych źródeł” wzrosła w tym czasie o 1700 MW wliczając największą farmę wiatrową świata King Mountain w Teksasie o mocy 278 MW.
Więcej... |  Numer 12/2002


<< Poprzednie  1-10  11  | < 12 >  13  14  Następne >>

 Reklama:

Komfortowe apartamenty
"business class"
w centrum Krakowa.
www.fineapartment.pl
PRACA   PRENUMERATA   REKLAMA   WSPÓŁPRACA   ARCHIWUM

Copyright (C) Gigawat Energia 2002
projekt strony i wykonanie: NSS Integrator