Energetyka tradycyjna
  Energ. niekonwencjonalna
  Informatyka w energetyce
  Kraj w skrócie
   Świat w skrócie
REDAKCJA     PRENUMERATA     REKLAMA     WSPÓŁPRACA     ARCHIWUM

    SZUKAJ
   
    w powyższe pole
    wpisz szukane słowo


 Aktualności

 

Informacje Numery Numer 11/2004

Numer 11/2004

-
Listopad 2004 r.
( 10.11.2004 01:19 )
Instytut Technologii Nafty w Krakowie

Stały wzrost plonów doprowadził w wielu krajach do nadprodukcji żywności. Dlatego obecnie rolnictwo koncentruje się na efektach jakościowych oraz ochronie środowiska.
Więcej... |  Numer 11/2004

( 10.11.2004 01:10 )
Dotychczas przedstawiane na łamach „Energii Gigawat” kraje, w których znaczny udział w wytwarzaniu energii elektrycznej stanowiła energia jądrowa, to państwa wysoko rozwinięte, takie jak Japonia, Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Kanada, Szwecja, Stany Zjednoczone, Rosja i Czechy. Aktualnie nowe bloki jądrowe uruchamiane są głównie we wschodniej Azji (Indie, Chiny, Korea Południowa).
Więcej... |  Numer 11/2004

( 10.11.2004 01:11 )
Pod wpływem zaostrzających się regulacji prawnych wymuszających neutralizowanie odpadów, które wciąż jeszcze odkładane są na wysypiskach i hałdach, jak i trendów zwiększania bezpieczeństwa żywności, rośnie zapotrzebowanie na termiczną obróbkę odpadów.
Więcej... |  Numer 11/2004

( 10.11.2004 01:10 )
Ryzyko jest nieodłącznie związane z każdą działalnością ukierunkowaną na osiągnięcie zaplanowanych wyników. Samo w sobie nie jest niczym złym. Staje się jednak zagrożeniem w chwilach jego lekceważenia, sytuacjach niedoszacowania i niewłaściwego zarządzania lub wtedy, gdy stanowi element zaskoczenia.
Więcej... |  Numer 11/2004

( 10.11.2004 01:09 )
Serce nie sługa i samo wybiera moment, kiedy zabije mocniej na widok drugiej osoby, albo kiedy zaczyna odmawiać współpracy z resztą organizmu. Dlatego też publiczne wypowiadanie się o czyjejś chorobie nawet przez znakomitej klasy specjalistę jest bardzo niezręczne.

Więcej... |  Numer 11/2004

( 10.11.2004 01:11 )
Rozmowa z dr. inż. Markiem Ściążko, dyrektorem Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu
Więcej... |  Numer 11/2004


  | < 1 >  2  3  4  Następne >>

 Reklama:

Komfortowe apartamenty
"business class"
w centrum Krakowa.
www.fineapartment.pl
PRACA   PRENUMERATA   REKLAMA   WSPÓŁPRACA   ARCHIWUM

Copyright (C) Gigawat Energia 2002
projekt strony i wykonanie: NSS Integrator