Energetyka tradycyjna
  Energ. niekonwencjonalna
  Informatyka w energetyce
  Kraj w skrócie
   Świat w skrócie
REDAKCJA     PRENUMERATA     REKLAMA     WSPÓŁPRACA     ARCHIWUM

    SZUKAJ
   
    w powyższe pole
    wpisz szukane słowo


 Aktualności

 

Informacje Energetyka niekonwencjonalna

Energetyka niekonwencjonalna

( 20.04.2006 18:52 )
Wzrost zastosowania odnawialnych źródeł energii (OZE) jest zagadnieniem ściśle związanym z możliwościami praktycznego ich wykorzystania.
Więcej... |  Numer 04/2006

( 19.03.2006 23:15 )
Światowy potencjał odnawialnych źródeł energii przewyższa wielokrotnie aktualne zużycie pierwotnych nośników energii, wynoszące 13,5 mld ton paliwa umownego rocznie.
Więcej... |  Numer 03/2006

( 18.02.2006 18:11 )
Potrzeba bywa matką wynalazków. Gdy w XIX-wiecznym Paryżu eksperci wyliczali, po jakim czasie miasto, z powodu gwałtownego rozwoju komunikacji utonie w końskich odchodach, wynaleziono samochód i problem zniknął.
Więcej... |  Numer 02/2006

( 18.02.2006 18:10 )
Wobec ograniczonych zasobów nieodnawialnych nośników energii oraz rosnącej świadomości o nasilającym się efekcie cieplarnianym, rozwija się od ponad 15. lat budowanie lokalnych elektrociepłowni z różnorakimi technologiami przetwarzania biomasy do energii elektrycznej oraz ciepła użytkowego.
Więcej... |  Numer 02/2006

( 30.01.2006 22:00 )
Ochrona środowiska jest „trendy”. Na szczęście. Z roku na rok wzrasta świadomość ekologiczna zarówno wśród jednostek jak i dużych podmiotów gospodarczych. Można to zauważyć na bardzo różnych poziomach.
Więcej... |  Numer 01/2006

( 30.01.2006 21:56 )
Paliwo z resztek organicznych już dzisiaj osiąga najwyższy procentowo udział w krajowej strukturze produkcji bazującej na odnawialnych źródłach energii.
Więcej... |  Numer 01/2006


<< Poprzednie  1  2  | < 3 >  4  5  6  7  8  9  10  11-14  Następne >>

 Reklama:

Komfortowe apartamenty
"business class"
w centrum Krakowa.
www.fineapartment.pl
PRACA   PRENUMERATA   REKLAMA   WSPÓŁPRACA   ARCHIWUM

Copyright (C) Gigawat Energia 2002
projekt strony i wykonanie: NSS Integrator