Energetyka tradycyjna
  Energ. niekonwencjonalna
  Informatyka w energetyce
  Kraj w skrócie
   Świat w skrócie
REDAKCJA     PRENUMERATA     REKLAMA     WSPÓŁPRACA     ARCHIWUM

    SZUKAJ
   
    w powyższe pole
    wpisz szukane słowo


 Aktualności

 

Informacje Energetyka niekonwencjonalna

Energetyka niekonwencjonalna

( 10.11.2004 01:19 )
Instytut Technologii Nafty w Krakowie

Stały wzrost plonów doprowadził w wielu krajach do nadprodukcji żywności. Dlatego obecnie rolnictwo koncentruje się na efektach jakościowych oraz ochronie środowiska.
Więcej... |  Numer 11/2004

( 04.04.2004 20:21 )
Światowy potencjał odnawialnych źródeł energii przewyższa wielokrotnie aktualne zużycie pierwotnych nośników energii, wynoszące 13,5 mld ton paliwa umownego rocznie. Ludzkość dysponuje już wariantowymi, sprawdzonymi technikami i technologiami, pozwalającymi na pełne pokrycie potrzeb na przetworzone formy energii tj. ciepło, energię elektryczną oraz silnikowe paliwa płynne i gazowe.
Więcej... |  Numer 03/2004

( 06.03.2004 15:38 )
Zamienić stały na zmienny
Na podstawie: Rozanow J. i in., Siłowaja elektronika w sistiemach s nietradicjonnymi istocznikami elektroenergii, „Elektriczestwo” przygotował Piotr Olszowiec


Problemy ochrony środowiska, ograniczone zasoby energetyczne oraz wzrost wymagań w zakresie jakości i niezawodności zasilania energią elektryczną, skierowały badania naukowe w stronę praktycznego wykorzystania odnawialnych i niekonwencjonalnych źródeł energii.
Więcej... |  Numer 02/2004

( 13.12.2003 07:32 )
Skojarzone wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej w elektrociepłowniach jest z powodu swej wyższej sprawności coraz szerzej stosowane w wielu krajach świata. Dążenie do obniżania kosztów zaspokajania energetycznych potrzeb sprawia, że również drobni odbiorcy komunalni zaczynają coraz śmielej sięgać po nowatorskie technologie lokalnej produkcji ciepła i elektryczności. W języku angielskim ten nowy podsegment energetyki określany jest jako „micro CHP”, czyli skojarzone wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej w gospodarstwie domowym. Dogodną i uzasadnioną ekonomicznie okazją do wprowadzania nowych źródeł tego rodzaju będzie wymiana zużytych gazowych kotłów centralnego ogrzewania. Wytwarzana przy tym energia elektryczna może być zużywana na miejscu lub sprzedawana do sieci zasilającej.
Więcej... |  Numer 12/2003

( 13.12.2003 07:30 )
Samochód XXI w. powinien stać się ekologicznie czysty. Naukowcy i konstruktorzy dokładają starań, aby zmniejszyć uciążliwość pojazdów dla ludzi i środowiska. W Stanach Zjednoczonych organizacje rządowe i koncerny motoryzacyjne od szeregu lat realizują wspólnie program badawczo-wdrożeniowy „Partnership for a New Generation of Vehicles”, ukierunkowany na wykonanie prototypów ekologicznie czystych samochodów osobowych o zużyciu paliwa poniżej 3 l/100 km. Jednocześnie coraz większe nadzieje wiąże się z wprowadzeniem napędu elektrycznego do różnego rodzaju pojazdów. Niestety, na razie przebadane konstrukcje napędu elektrycznego zasilanego z baterii akumulatorów zdecydowanie ustępują pod wieloma względami stosowanym silnikom wewnętrznego spalania. Na obecnym etapie rozwoju samochody elektryczne wykorzystuje się jedynie w ruchu na wyznaczonych trasach oraz w ograniczonych strefach o szczególnych wymaganiach.
Więcej... |  Numer 12/2003

( 11.11.2003 20:35 )
"STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ" z 2001 roku uwzględnia wprowadzenie na rynek około 10 mln t/rok biomasy w okresie do 2010 roku. Tyle wynoszą obecnie roczne nadwyżki słomy, a niezagospodarowane odpady drewna z przemysłów: tartacznego, płyt drewnopochodnych, celulozowego, meblarskiego oraz stolarki budowlanej sięgają prawie 7,5 mln m sześc./r. Tę masę niezagospodarowanego drewna trzeba jeszcze powiększyć o zakładane w kraju plantacje wierzby krzewiastej (salix viminalis gigantea), sadząc ją na słabych ziemiach, których uprawa dla potrzeb przemysłu spożywczego bywa trwale nieracjonalną.
Więcej... |  Numer 11/2003


<< Poprzednie  1  2  3  4  5  6  | < 7 >  8  9  10  11-14  Następne >>

 Reklama:

Komfortowe apartamenty
"business class"
w centrum Krakowa.
www.fineapartment.pl
PRACA   PRENUMERATA   REKLAMA   WSPÓŁPRACA   ARCHIWUM

Copyright (C) Gigawat Energia 2002
projekt strony i wykonanie: NSS Integrator